ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

 
Αρχιτεκτονική μελέτη – κατασκευή: Χριστίνα Φραγγέτη
Τύπος: Εσωτερική διαμόρφωση
Έτος: 2011

824true thumbnails under 420true true 800none
 • 5000 fade false 60 bottom 30
  Slide2
 • 5000 fade false 60 bottom 30
  Slide3
 • 5000 fade false 60 bottom 30
  Slide4
 • 5000 fade false 60 bottom 30
  Slide5
 • 5000 fade false 60 bottom 30
  Slide6
 • 5000 fade false 60 bottom 30
  Slide7
 • 5000 fade false 60 bottom 30
  Slide9
 • 5000 fade false 60 bottom 30
  Slide11
 • 5000 fade false 60 bottom 30
  Slide12
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Στόχος ήταν η δημιουργία ενός μοντέρνου διαμερίσματος που αποπνέει την αίσθηση της ηρεμίας σε ένα έντονα αστικό περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια της αρχιτεκτονικής μελέτης ανασχεδιάστηκαν όλοι οι χώροι και τα επιμέρους στοιχεία τους. Με την επιλογή κατάλληλων αρχιτεκτονικών λύσεων, χρωμάτων και υλικών επιλέχθηκε η βέλτιστη και ποιοτική εκμετάλλευση των χώρων για τη διαβίωση των ιδιοκτητών.