ΑΘΗΝΑΧ4

 

Σχεδιασμός: Kollektivemind*, Κωνσταντίνος Χαδιώς
Τύπος: Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός
Έτος: 2010

824true thumbnails under 420true true 800none
 • 5000 fade false 60 bottom 30
  Slide12
 • 5000 fade false 60 bottom 30
  Slide1
 • 5000 fade false 60 bottom 30
  Slide2
 • 5000 fade false 60 bottom 30
  Slide3
 • 5000 fade false 60 bottom 30
  Slide4
 • 5000 fade false 60 bottom 30
  Slide5
 • 5000 fade false 60 bottom 30
  Slide6
 • 5000 fade false 60 bottom 30
  Slide7
 • 5000 fade false 60 bottom 30
  Slide8
 • 5000 fade false 60 bottom 30
  Slide9
 • 5000 fade false 60 bottom 30
  Slide10
 • 5000 fade false 60 bottom 30
  Slide11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η πρόταση «8Χ + Υ= γειτονιά» επιχειρεί να αναδιατυπώσει την τυπολογία του αθηναϊκού οικοδομικού τετραγώνου με στόχο τη συγκρότηση ενός καλύτερου αστικού περιβάλλοντος. Η οργάνωση του νέου οικοδομικού τετραγώνου (superblock) πραγματοποιείται με την ομαδοποίηση των  τεσσάρων τετραγώνων και των ενδιάμεσων δρόμων και τον ενιαίο  χειρισμό τους.Με σταθερό το αρχικό περίγραμμα που ορίζουν οι περιμετρικοί δρόμοι, το νέο superblock – που απαρτίζεται από τα τέσσερα μικρά οικοδομικά τετράγωνα – «στρέφεται» 22 μοίρες δεξιόστροφα της ορθοκανονικής διάταξης και τροποποιείται προκειμένου να εγγράφεται στο αρχικό περίγραμμα. Η κίνηση αυτή απελευθερώνει 4 ισάξιους από άποψη μεγέθους και χωρικής δυναμικής αδόμητους χώρους. Η εσωτερική οργάνωση του νέου τετραγώνου υποδεικνύεται με άξονα τη διοχέτευση της κυκλοφορίας στους δημόσιους χώρους-πλατείες. Το νέο δίκτυο μορφολογικά παραπέμπει στο γράμμα-σύμβολο Y.  Το προτεινόμενο δίκτυο κίνησης Υ ελέγχει τη προσβασιμότητα προς τις δημόσιες πλατείες διαμορφώνοντας μία ιεραρχία στο σύστημα ελευθέρων χώρων και κίνησης μέσα στο superblock, αλλά και στη σχέση του με τη πόλη.  Αυτός ο χειρισμός αλληλεπιδρά όχι μόνο ως προς το ίδιο το superblock από όπου και προήλθε αλλά και σε ένα ευρύτερο χωρικό πεδίο, καθότι οι ελεύθεροι χώροι-πλατείες που δημιουργούνται επαναδιατυπώνουν τη σχέση και των 8 οικοδομικών τετραγώνων που περιβάλλουν το νέο superblock με το δημόσιο χώρο.

Η πρόταση του νέου οικοδομικού τετραγώνου πετυχαίνει:
1_ Τη δημιουργία 4 ελεύθερων χώρων που αναφέρονται εκατέρωθεν στα κτίρια που τους περιβάλλουν.
2_ την αλλαγή της δομής του οικοδομικού τετραγώνου : από περίκλειστο χτισμένο σύστημα ακαλύπτων, ένα κεντρικό εξωστρεφές χτισμένο σύστημα.
3_ την μετατροπή του σταυρού σε κέντρο της γειτονιάς superblock και τη διοχέτευση των ροών των χρηστών (πεζών και ποδηλάτων) σε πολλαπλές κατευθύνσεις.
4_ την συγκέντρωση των αποσπασματικών απομονωμένων άχτιστων ακαλύπτων σε δημόσιους ενιαίους χώρους : από 14% σε 45% αυξάνεται το ποσοστό του ελεύθερου χώρου σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση.
5_ την πρόσθεση των απαλλοτριωμένων όγκων και κατοικιών στα υφιστάμενα κτίρια και τη δημιουργία νέων πάνω στις πλευρές του στραμμένου οικοπέδου για τη δημιουργία μιας ενιαίας αστικής όψης δημοσίου χώρου.
6_ την βελτίωση του μικροκλίματος: το στραμμένο superblock είναι ένα eco-quartier.